top of page

Kdo jsem

Jiřina Macháčková 
IMG_9515.jpg

Mou dlouholetou profesí je odborná a vědecko-výzkumná práce v oblasti ochrany životního prostředí, především antropogenního znečištění životního prostředí, se specializací v oblasti sanační geologie, tj. kontaminace zemin a podzemní vody.

 

Nicméně už na začátku devadesátých let mne v rámci studia ochrany životního prostředí na PřF UK zaujala přírodní filozofie a  psychospirituální metoda holotropního dýchání, kterou jsme spolu s mnoha dalšími tématy diskutovali na seminářích s profesorem Zdeňkem Neubauerem.  Její praxe se od roku 2008 stala součástí mého života natolik, že jsem posléze prošla výcvikem v transpersonální psychologii a facilitaci této metody. V roce 2014 jsem zorganizovala první oficiální výcvikový facilitátorský modul v ČR, v roce 2019 jsem byla spoluorganizátorkou konference ke třiceti letům holotropního dýchání v Česku a Slovensku. Od roku 2016 provázím klientky a klienty touto sebezkušenostní technikou s terapeutickým potenciálem v oblasti péče o lidskou duši. Hodnocení našich seminářů účastníky naleznete zde. Spolufacilitovala jsem i na řadě velkých seminářů vedených jedním z tvůrců této metody, MUDr. Stanislavem Grofem a řadou dlouholetých facilitátorů metody.

Prožitky holotropního dýchání před řadou let byly však jen prvním krokem k intenzivní cestě sebeobjevování a setkávání s hlubšími vrstvami lidské psyché. Postupně přibyly další nástroje psychospirituální, terapeutické a sebezkušenostní praxe. Výraznou zkušeností byla čtyřletá párová práce s posvátnou sexualitou a mnoha vrstvami lidského partnerství a lásky v rámci neotantrického výcviku Partneři duše, které posunuly mé manželství ke kvalitě, kterou do něj západní párová terapie nebyla schopna vnést.

Dále ke mně patří cesta ženských kruhů a spirituality ženského principu, které jsem začala navštěvovat v roce 2009, když ke mě ve třetím těhotenství přicházela po dvou synech dcera - aniž bych pohlaví dítěte znala. Protože mi v mém městě ženská komunita chyběla, v roce 2011 jsem ženské kruhy v Liberci začala provázet. Také mne velmi oslovila jungovská hlubinná psychologie. Nalezla jsem v ní řadu vysvětlení k prožitkům získaným v rámci praxe holotropního dýchání a kontakůmu s archetypální rovinou psyché ve snech a rozšířených stavech vědomí.

Mimo to je součástí mé vnitřní práce porozumění vlivu rodiny na naše osudy a díky potřebě rozplést své osobní formování rodinou původu jsem prošla výcviky v systemické konstelační praxi a intenzivní mnohaletou terapeutickou prací one-to-one, která nyní pokračuje v rámci supervize a prohlubuji ji v psychoterapeutickém výcviku v biodynamické bodypsychoterapii.

 

Poslední, avšak nikoliv nejméně významnou oblastí zájmu v oblasti lidské duše je práce s rovinou bytí za fyzickým životem. V mé praxi rozšířených stavů vědomí jsem prožila řadu vhledů do situací z životů v jiných historických dobách. Tyto vhledy mne přivedly k práci s regresní terapií (metoda vyvinutá v sedmdesátých letech z hypnoterapie). S touto metodou pracuji od roku 2012 v čistě terapeutickém rámci, bez snahy interpretovat prožitky jako nutnost víry v reinkarnaci - často situace, které klient/ka vnímají jako "minulý život" velmi úzce souvisí s problémy a významy současného života. Nezřídka se v regresi pracuje s čistě archetypální rovinou či situacemi ze současného života - které jsou však nahlíženy novým způsobem, dochází ke zvědomění a uvolnění emočních bloků apod.

Při individuální a skupinové práci s klienty se pohybuji v oblasti transpersonální a hlubinné psychologie, někdy tantry a šamanismu a práce se zkušeností psychofyzického traumatu. Důležitou součástí je pro mne propojení a zpracování psychofyzické zkušenosti v procesu dechové praxe a vědomého pohybu, zejména tance a metody holotropního dýchání. K základním východiskům mé terapeutické práce patří vytvoření co nejbezpečnějšího rámce pro terapii, liberálnost a neutralita - tj. respekt k prožitkům a zkušenosti klienta a nevnášení mého osobního systému přesvědčení do terapeutické práce, jak nejlépe dokáži.

V osobním životě žiji ve vztahu, který trvá již přes tři desítky let a přinesl mi trojnásobné mateřství, mimo mnoha dalších zkušeností, které nám vztahy přinášejí. Ve volném čase se věnuji zahradě, cyklistice, běžeckému lyžování, orientálnímu a spontánním tanci. 

Foto: Mirka Papajíková 

Přírodovědecké a všeobecné vzdělání

2007-2011                  FŽP ČZU Praha doktorandské studium – aplikovaná a krajinná ekologie

2007                           PřF UK Praha  státní rigorózní zkouška v oboru aplikovaná ekologie – ochrana půdy a horninového prostředí

2005                           odborná způsobilost provádět, projektovat a vyhodnocovat práce v oboru sanační geologie (osvědčení MŽP ČR dle                                        zák. 62/88 Sb.)

1999                           First Certificate of Eglish – British Council Exam

1990 - 1995                PřF UK Praha  bakalářský a magisterský stupeň studia, obor Ochrana životního prostředí

1986 - 1990                Gymnázium Písek

Absolvované výcviky pro práci s ostatními v oblasti osobního rozvoje a terapie

Absolvované výcviky výcviky a kurzy pro sebepoznání, osobní rozvoj a sebeaktualizaci

bottom of page