Kdo jsem

IMG_9515.jpg
Jiřina Macháčková 

Mé jméno je Jiřina Macháčková, mou dlouholetou profesí je odborná a vědecko-výzkumná práce v oblasti antropogenního znečištění životního prostředí, zejména co se týče zemin a podzemní vody.

 

Nicméně už na začátku devadesátých let mě zaujala přírodní filozofie a  psychospirituální technika holotropního dýchání. Její praxe se od roku 2008 stala součástí mého života natolik, že jsem posléze prošla výcvikem v transpersonální psychologii a facilitaci této metody. V roce 2014 jsem zorganizovala první oficiální výcvikový modul pro faciltaci této metody v ČR a v roce 2019 jsem byla spoluorganizátorkou konference ke třiceti letům holotropního dýchání v Česku a Slovensku. Od roku 2016 provázím klienty a klientky touto sebezkušenostní technikou s terapeutickým potenciálem v oblasti péče o lidskou duši. Hodnocení našich seminářů naleznete zde.

Prožitky holotropního dýchání byly však jen prvním krokem k intenzivní cestě sebepoznání a setkávání s hlubšími vrstvami lidské psyché. Postupně přibyly další nástroje psychospirituální, terapeutické a sebezkušenostní praxe. Velmi výraznou zkušeností byla čtyřletá párová práce s posvátnou sexualitou a mnoha vrstvami lidského partnerství pod vedením Ma Ananda Sarity a Suty Guy Rawsona.

Dále ke mně patří cesta ženských kruhů, které jsem začala navštěvovat, když ke mě ve třetím těhotenství přicházela po dvou synech dcera (aniž bych pohlaví dítěte znala.). Protože mi v mém městě ženská komunita chyběla, v roce 2011 jsem ženské kruhy v Liberci začala provázet. Také mne velmi oslovila transpersonální a jungovská hlubinná psychologie. Setkala jsem se s ní v rámci výcviku facilitace holotropního dýchání a kontaktu s archetypální rovinou psyché ve snech a rozšířených stavech vědomí.

Další součástí mé práce je porozumění vlivu rodiny na naše osudy a díky potřebě rozplést své osobní formování rodinou původu jsem prošla výcviky v systemické konstelační praxi a intenzivní tříletou terapeutickou prací one-to-one. Poslední oblastí zájmu v oblasti lidské duše je práce s rovinou bytí za fyzickým životem. V mé osobní zkušenosti rozšířených stavů vědomí byla řada vhledů do situací z životů v jiných historických dobách. Tyto vhledy mne přivedly k práci s regresní terapií, s níž pracuji osm let a v níž jsem prošla několika výcviky.

Při individuální a skupinové práci s klienty se pohybuji v oblasti transpersonální psychologie, tantry, šamanismu a práce se zkušeností psychofyzického traumatu. 

V osobním životě žiji ve vztahu, který trvá již přes tři desítky let a přinesl mi trojnásobné mateřství.

Foto: Mirka Papajíková 

Přírodovědecké vzdělání

2007-2011                  FŽP ČZU Praha doktorandské studium – aplikovaná a krajinná ekologie

2007                           PřF UK Praha  státní rigorózní zkouška v oboru aplikovaná ekologie – ochrana půdy a horninového prostředí

2005                           odborná způsobilost provádět, projektovat a vyhodnocovat práce v oboru sanační geologie (osvědčení MŽP ČR dle                                        zák. 62/88 Sb.)

1999                           First Certificate of Eglish – British Council Exam

1990 - 1995                PřF UK Praha  bakalářský a magisterský stupeň studia, obor Ochrana životního prostředí

1986 - 1990                Gymnázium Písek

Absolvované výcviky a sebezkušenost v oblasti sebepoznání, osobního rozvoje a terapie