Kdo jsem

SDIM2408_ok.jpg
Jiřina Macháčková 

Mé jméno je Jiřina Macháčková, mou dlouholetou profesí je odborná a vědecko-výzkumná práce v oblasti antropogenního znečištění životního prostředí, zejména co se týče zemin a podzemní vody.

 

Nicméně už na začátku devadesátých let mě zaujala přírodní filozofie a  psychospirituální technika holotropního dýchání. Ta se v uplynulých třinácti letech stala součástí mého života natolik, že jsem posléze prošla výcvikem pro facilitátory této metody. V roce 2014 jsem zorganizovala první oficiální výcvikový modul pro lektory této metody v ČR a v roce 2019 jsem byla spoluorganizátorkou konference ke třiceti letům holotropního dýchání v Česku a Slovensku. V současnosti již pátým rokem provázím klienty a klientky touto sebezkušenostní technikou s terapeutickým potenciálem v oblasti péče o lidskou duši. Klientská hodnocení našich seminářů naleznete zde.

Prožitky holotropního dýchání byly prvním krokem k intenzivní cestě sebepoznání, ke které postupně přibyly další nástroje psychospirituální a sebezkušenostní praxe. Velmi výraznou zkušeností byla čtyřletá párová práce s posvátnou sexualitou a hlubšími rozměry lidského partnerství pod vedením Ma Ananda Sarity a Suty Guy Rawsona.

 

Dále ke mně patří cesta ženských kruhů, které jsem začala navštěvovat, když ke mě ve třetím těhotenství přicházela po dvou synech dcera (aniž bych pohlaví dítěte znala.). Protože mi v mém městě ženská komunita chyběla, před deseti lety jsem ženské kruhy v Liberci začala provázet. Také mne velmi oslovila transpersonální a jungovská hlubinná psychologie. Setkala jsem se s ní v rámci výcviku facilitace holotropního dýchání a kontaktu s archetypální rovinou psyché ve snech a rozšířených stavech vědomí.

 

Další rovinou mé práce je porozumění vlivu rodiny na naše osudy a díky potřebě rozplést své osobní formování rodinou původu jsem prošla výcviky v systemické konstelační praxi a intenzivní tříletou terapeutickou prací one-to-one. Poslední oblastí zájmu v oblasti lidské duše je práce s rovinou bytí za fyzickým životem. Součástí mé osobní zkušenosti byla řada vhledů do situací z životů v jiných historických dobách. Tyto vhledy mne přivedly k práci s regresní terapií, s níž pracuji osm let a v níž si momentálně prohlubuji kompetence výcvikem ve spirituální regresi.

Při individuální a skupinové práci s klienty se pohybuji v oblasti transpersonální psychologie, tantry, šamanismu a práce se zkušeností psychofyzického traumatu. 

V osobním životě žiji ve vztahu, který trvá již přes tři desítky let a přinesl mi trojnásobné mateřství.

Přírodovědecké vzdělání

2007-2011                  FŽP ČZU Praha doktorandské studium – aplikovaná a krajinná ekologie

2007                           PřF UK Praha  státní rigorózní zkouška v oboru aplikovaná ekologie – ochrana půdy a horninového prostředí

2005                           odborná způsobilost provádět, projektovat a vyhodnocovat práce v oboru sanační geologie (osvědčení MŽP ČR dle                                        zák. 62/88 Sb.)

1999                           First Certificate of Eglish – British Council Exam

1990 - 1995                PřF UK Praha  bakalářský a magisterský stupeň studia, obor Ochrana životního prostředí

1986 - 1990                Gymnázium Písek

Absolvované výcviky a sebezkušenost v oblasti sebepoznání, osobního rozvoje a terapie