top of page

Kdo jsem

IMG_9515.jpg
Jiřina Macháčková 

Mou dlouholetou profesí je odborná a vědecko-výzkumná práce v oblasti antropogenního znečištění životního prostředí, zejména co se týče zemin a podzemní vody.

 

Nicméně už na začátku devadesátých let mne zaujala přírodní filozofie a  psychospirituální technika holotropního dýchání. Její praxe se od roku 2008 stala součástí mého života natolik, že jsem posléze prošla výcvikem v transpersonální psychologii a facilitaci této metody. V roce 2014 jsem zorganizovala první oficiální výcvikový modul pro faciltaci této metody v ČR, v roce 2019 jsem byla spoluorganizátorkou konference ke třiceti letům holotropního dýchání v Česku a Slovensku. Od roku 2016 provázím klientky a klienty touto sebezkušenostní technikou s terapeutickým potenciálem v oblasti péče o lidskou duši. Hodnocení našich seminářů účastníky naleznete zde.

Prožitky holotropního dýchání byly však jen prvním krokem k intenzivní cestě sebepoznání a setkávání s hlubšími vrstvami lidské psyché. Postupně přibyly další nástroje psychospirituální, terapeutické a sebezkušenostní praxe. Velmi výraznou zkušeností byla čtyřletá párová práce s posvátnou sexualitou a mnoha vrstvami lidského partnerství pod vedením Ma Ananda Sarity a Suty Guy Rawsona v rámci velmi kvalitního neotantrického výcviku.

Dále ke mně patří cesta ženských kruhů, které jsem začala navštěvovat, když ke mě ve třetím těhotenství přicházela po dvou synech dcera - aniž bych pohlaví dítěte znala. Protože mi v mém městě ženská komunita chyběla, v roce 2011 jsem ženské kruhy v Liberci začala provázet. Také mne velmi oslovila jungovská hlubinná psychologie. Setkala jsem se s ní v rámci výcviku facilitace holotropního dýchání a kontaktu s archetypální rovinou psyché ve snech a rozšířených stavech vědomí.

Mimo to je součástí mé vnitřní práce porozumění vlivu rodiny na naše osudy a díky potřebě rozplést své osobní formování rodinou původu jsem prošla výcviky v systemické konstelační praxi a intenzivní mnohaletou terapeutickou prací one-to-one, která nyní pokračuje v rámci supervize.

 

Poslední, avšak nikoliv nejméně významnou oblastí zájmu v oblasti lidské duše je práce s rovinou bytí za fyzickým životem. V mé praxi rozšířených stavů vědomí jsem prožila řadu vhledů do situací z životů v jiných historických dobách. Tyto vhledy mne přivedly k práci s regresní terapií (metoda vyvinutá v sedmdesátých letech z hypnoterapie). S touto metodou pracuji od roku 2012.

Při individuální a skupinové práci s klienty se pohybuji v oblasti transpersonální a hlubinné psychologie, tantry, šamanismu a práce se zkušeností psychofyzického traumatu. Důležitou součástí je pro mne propojení a zpracování psychofyzické zkušenosti v procesu dechové praxe a vědomého pohybu, zejména tance a metody holotropního dýchání.

V osobním životě žiji ve vztahu, který trvá již přes tři desítky let a přinesl mi trojnásobné mateřství, mimo mnoha jiných radostných i bolestných zkušeností.

Foto: Mirka Papajíková 

Přírodovědecké vzdělání

2007-2011                  FŽP ČZU Praha doktorandské studium – aplikovaná a krajinná ekologie

2007                           PřF UK Praha  státní rigorózní zkouška v oboru aplikovaná ekologie – ochrana půdy a horninového prostředí

2005                           odborná způsobilost provádět, projektovat a vyhodnocovat práce v oboru sanační geologie (osvědčení MŽP ČR dle                                        zák. 62/88 Sb.)

1999                           First Certificate of Eglish – British Council Exam

1990 - 1995                PřF UK Praha  bakalářský a magisterský stupeň studia, obor Ochrana životního prostředí

1986 - 1990                Gymnázium Písek

Absolvované výcviky a sebezkušenost v oblasti sebepoznání, osobního rozvoje a terapie

bottom of page