Kdo jsem

Jiřina Macháčková 

Mé jméno je Jiřina Macháčková, mou dlouholetou profesí je odborná a vědecko-výzkumná práce v oblasti antropogenního znečištění životního prostředí, zejména co se týče zemin a podzemní vody.

 

Nicméně už na začátku devadesátých let mě zaujala přírodní filozofie a  psychospirituální technika holotropního dýchání. Ta se v uplynulých dvanácti letech stala součástí mého života natolik, že jsem posléze prošla výcvikem pro facilitátory této metody. V roce 2014 jsem zorganizovala první oficiální výcvikový modul pro lektory této metody v ČR a v roce 2019 jsem byla spoluorganizátorkou konference ke třiceti letům holotropního dýchání v Česku a Slovensku. V současnosti již čtyři roky provázím klienty a klientky touto sebezkušenostní technikou s terapeutickým potenciálem v oblasti péče o lidskou duši. .

Prožitky holotropního dýchání byly prvním krokem k intenzivní cestě sebepoznání, ke které postupně přibyly další techniky psychospirituální a sebezkušenostní praxe. Velmi výraznou zkušeností byla čtyřletá párová práce s posvátnou sexualitou a hlubšími rozměry lidského partnerství pod vedením Ma Ananda Sarity a Suty Guy Rawsona.

 

Dále ke mně patří cesta ženských kruhů, které jsem začala navštěvovat, když ke mě ve třetím těhotenství přicházela po dobu synech dcera ( aniž bych pohlaví dítěte znala.). Protože mi v mém městě ženská komunita chyběla, před devíti lety jsem ženské kruhy v Liberci začala provázet. Také mne velmi oslovila transpersonální a jungovská hlubinná psychologie. Setkala jsem se s ní v rámci výcviku facilitace holotropního dýchání a kontaktu s archetypální rovinou psyché ve snech a rozšířených stavech vědomí. Další rovinou mé práce je porozumění vlivu rodiny na naše osudy a díky potřebě rozplést své formování rodinou původu jsem prošla výcviky v systemické konstelační praxi a intenzivní tříletou terapeutickou prací one-to-one. Poslední oblastí zájmu v oblasti lidské duše je práce s rovinou bytí za fyzickým životem. Součástí mé osobní zkušenosti byla řada vhledů do situací z životů v jiných historických dobách. Tyto vhledy mne přivedly k práci s regresní terapií, s níž pracuji osm let a v níž si momentálně prohlubuji kompetence.

Při individuální a skupinové práci s klienty se pohybuji v oblasti transpersonální psychologie, tantry, šamanismu a práce se zkušeností traumatu. 

V osobním životě žiji ve vztahu, který trvá téměř tři desítky let a přinesl mi trojnásobné mateřství.

Přírodovědecké vzdělání

2007-2011                  FŽP ČZU Praha doktorandské studium – aplikovaná a krajinná ekologie

2007                           PřF UK Praha  státní rigorózní zkouška v oboru aplikovaná ekologie – ochrana půdy a horninového prostředí

2005                           odborná způsobilost provádět, projektovat a vyhodnocovat práce v oboru sanační geologie (osvědčení MŽP ČR dle                                        zák. 62/88 Sb.)

1999                           First Certificate of Eglish – British Council Exam

1990 - 1995                PřF UK Praha  bakalářský a magisterský stupeň studia, obor Ochrana životního prostředí

1986 - 1990                Gymnázium Písek

Absolvované výcviky a sebezkušenost v oblasti sebepoznání, osobního rozvoje a terapie

Přihlaste se pro zasílání novinek

RNDr. Jiřina Macháčková, Ph.D.

Tel: +420 774 580 484

jirina.machackova@seznam.cz

©2020 Ekologie duše a světa. Proudly created with Wix.com

  • Black Facebook Icon