top of page

Zpětná vazba účastníků seminářů holotropního dýchání v letech 2018 - 2019 

V období 2018 - 2019 zorganizovala Jiřina Macháčková s dalšími lektory holotropního dýchání řadu seminářů. Seminářů se zúčastnilo na 70 klientů, řada z nich opakovaně. Facilitátorský tým provedl účastníky zhruba 120 procesy holotropního dýchání. Na facilitaci seminářů se podíleli vedle Jiřiny Macháčkové Michael Riegler, Lenka Ečerová, Marek Antoš, Vladislav Kubíček a Martina Lupačová Švarcová. Všichni facilitátoři seminářů pracovali i na jiných seminářích, mimo jiné i velkých akcích pro stovky účastníků pod vedením Stanislava Grofa a na výcvikových modulech pro facilitátory Grof Transpersonal Training (GTT). Všichni členové týmu jsou buď certifikovanými facilitátory dle požadavků GTT, či jsou ve výcviku facilitace se statusem tzv. apprentice - učedníka.

Účastníci našich seminářů byli požádáni o hodnocení své zkušenosti ze seminářů, hodnocení kvality práce týmu a míst, která jsme pro semináře vybrali a obecný pohled na metodu holotropního dýchání jako takovou.

Detailní informaci, jak naši účastníci zkušenost ze seminářů hodnotí, můžete získat z grafů níže. Celkově hodnotí 80% odpovědí svou zkušenost ze seminářů jako důležitou či smysluplnou se širším významem. Práci facilitátorského týmu hodnotí 79% odpovědí jako kvalitní, podporující, smysluplnou a bezpečnou, pro většinu odpovídajících  (89%) byla místa, kde se semináře konaly příjemné, podporující, komfortní prostředí vhodné pro daný typ zkušenosti. Většina odpovídajících (94%) hodnotí holotropní dýchání jako buď jako smysluplnou metodu práce s psyché, kvalitní nástroj pro sebezkušenost či zajímavou možnost sebepoznání.

Obrázek1.png
Obrázek2.png
Obrázek3.png
Obrázek4.png

Vedle těch, pro které měly naše semináře smysl, jsme dostali i několik negativnívh zpětných vazeb. Žena, která dlouhodobě pracovala s holotropním dýcháním v jiné skupině neocenila, že ji náš facilitátorský tým dle jejího hodnocení "nenechal vyhrát nad muži". V holotropních stavech vědomí měla ve zvyku zápasit s muži a vyhrávat, což jí dávalo sílu. Náš seminář jí  tuto zkušenost dle jejího vnímání neumožnil, vedl u ní ke zvědomnění traumatických záblesků, se kterými nechtěla dále pracovat. Jiná klientka se rozhodla v semináři nepokračovat po vyslechnutí úvodní přednášky. Měla za sebou s psychedelické prožitky s Bufo alvarius, které ji dovedly ke splynutí se světlem a láskou a možnost setkání s náročnějšími psychickými obsahy typu traumatických či emočně náročných biografických či transpersonálních zkušeností ji odradila. Další negativní zpětná vazba byla od muže, který se s facilitačním týmem necítil na semináři bezpečně, při dotazování na příčinu vyplynulo, že nepovažoval facilitační tým za dostatečně vyzrálý pro facilitaci jeho procesu. Nespokojen odešel i manželský pár, který v rámci procesu usnul a cítil absenci provázení v procesu a podpory v návratu k technice dechu po probuzení.

 

Se všemi negativními vazbami dále pracujeme a hledáme, nakolik je příčinou negativní zpětné vazby naše vlastní nedostatečnost a chyby a jak naši práci zlepšit,  zejména co v přípravě na vlastní proces ještě více zdůraznit a čemu při vlastní facilitaci věnovat pozornost.  Na druhou stranu slovo "holotropní" znamená "směřování k úplnosti" a v procesu může dojít ke zvědomění odštěpených částí naší zkušenosti. které je třeba včlenit do celku naší psyché. A ne vždy jsou to zkušenosti líbivé a laskavé - nicméně v širší perspektivě dává práce s nimi smysl.

 

Proces uzdravování má dvě fáze - léčení a hojení. Vlastní zkušenost holotropního dýchání lze přirovnat k s léčení - ale po řadě léčivých zásazích do našeho organismu na fyzické rovině potřebujeme čas hojení a rekonvalescence. Práce s psychikou v transpersonální terapii je tomuto velmi podobná.  Vlastní zkušenost a prožitek holotropního stavu vědomí si žádá další integrativní práci. A je třeba důvěřovat procesu, že - pokud při něm provázející tým zásadně nepochybil - přinesl to, co bylo v daném okamžiku potřebné a pro naši psychiku únosné.

 

To, co na našich seminářích klienti velmi často oceňují je možnost zažít rozšířené stavy vědomí v bezpečném a podporujícím prostředí. Dále je to možnost pracovat i s náročnějšími aspekty, které rozšířené stavy vědomí přinášejí. Řada z nicj přichází s předchozí zkušeností stavů rozšířeného vědomí navozených psychedeliky, kdy jim zkušenost našeich seminářů přináší hlubší a ucelenější prožitek. Nabízí možnost plně otevřít, prozkoumat a prožít to, co psychedelika užitá v rekreačním módu často jen pootevřela.   Slovy jedné klientky " Kdykoliv jsem si vzala na párty LSD, byla to hluboká depka, tady jsem se dostala skrz ni a můj život se změnil." Další klient hodnotili svou zkušenost z holotropního procesu jako nejhlubší, kterou zažil, i přes předchozí práci s řadou látek rozšiřujících vědomí, včetně nejsilnějšího psychedelika Bufo alvarius.

 

Velká část klientů s předchozími zkušenostmi látkově navozených rozšířených stavů vědomí vnímá zkušenost holotropního dýchání jako velmi posilující. Zjišťují, že staby rozšířeného vědomí jsou dosažitelné díky vlastním schopnotem jejich organismu, nikoliv ovlivňováním jejich biochemického prostředí látkami vnesenými zvnějšku.Navíc holotropní semináře nabízejí možnost pracovat se zvědomněným materiálem hlouběji a smysluplněji, než prostředí rekreačního užívání psychedelik.

 

Ovšem, naše semináře oslovují i klienty, kteří nemají s rozšířenými stavy vědomí žádné zkušenosti, popř. pracují s jógovými a meditačními technikami. Zde zjišťují, jakým způsobem stavy rozšířeného vědomí mohou jejich zkušenost obohatit, mohou být bezpečnou přípravou i na práci s rozšířenými stavy vědomí dalšími způsoby. V neposlední řadě, stavy rozšířeného vědomí jsou součástí ženina porodního procesu a lidského milostného života. V obou těchto sférách může být zkušenost seznámení se z rozšířenými stavy vědomí holotropní metodou velmi užitečná.

bottom of page