top of page

Nabídka možností pro individuální terapii a osobní rozvoj

Nabízím provázení při objevování, zakoušení a integraci zkušeností na terapeutické cestě sebepoznání, osobního rozvoje a péče o duši. Má práce vychází z  kontextů a nástrojů transpersonální a hlubinné psychologie, holotropního dýchání, regresní a systemické terapie, práce s psychotraumatem, tantrického vnímání světa, šamanismu a práce s mužským a ženským principem.

Nabízím možnost netradičního vhledu těm, kdo si přejí hlouběji porozumět svému osudu, rozplétat uzly svých zapletení do vztahů a situací, které nás ne vždy těší a prospívají nám. Nabízím cestu těm, kdo hledají, jak žít radostněji, plněji, vědoměji a hlouběji. Neslibuji, že to bude snadné a hned.

 

Při práci používám tyto nástroje a účtuji si tyto ceny:

konzultace -  800 Kč/hod první hodina, 600 Kč/hod každá další započatá v rámci sezení (účtuji po 30 min.) v případě zájmu o pravidelnější formát spolupráce je stanoven záměr, smysl a případně cíl společné cesty, součástí konzultace může být vhled pod povrch pomocí archetypálního symbolismu tarotových karet

individuální holotropní dýchání - cena individuálního sezení 3 500,- Kč - zahrnuje úvodní pohovor, provázení cestou (proces 3 - 4 hodiny) a podporu v integraci prožitku formou jedné hodinové konzultace do týdne po cestě (další případné konzultace pochopitelně možné jsou, jen mimo cenu sezení), popis metody zde 

analýza archetypů - rozbor osobnostního profilu z pohledu zastoupení  mužských a ženských archetypů - zdrojů psychických a životních sil, doporučení a případně provázení v práci na vyvážení energie jednotlivých archetypů. Zpracovává se na základě vyplnění testu, možno i jako párová analýza komplementarity a inspirace k vyvážení energií, cena:  2 500 Kč, partnerský rozbor 4 000 Kč.

regresní terapie - práce v relaxované hladině vědomí, která umožňuje nahlédnout za hladinu běžného vědomí  jemným, individuálním a provázeným způsobem sebezkušeností,  cena: 750 Kč/hod, doba trvání 2 - 3 hod dle náročnosti tématu. 

Úvodní konzultace k jakékoliv nabízené metodě (do 20 min.) zdarma.

bottom of page