top of page

Nabídka možností pro individuální terapii, sebeaktualizaci a osobní rozvoj

Provázím při objevování, zakoušení a integraci na cestě sebepoznání, sebeaktualizace, osobního rozvoje a péče o duši. Má práce vychází z  kontextů a nástrojů transpersonální a hlubinné psychologie, holotropního dýchání, regresní a systemické terapie, práce s psychotraumatem, tantrického vnímání světa, šamanismu a práce s mužským a ženským principem.

Umožňuji najít vhled a pochopení těm, kdo si přejí hlouběji porozumět svému osudu, rozplétat uzly svých zapletení do vztahů a situací, které nás ne vždy těší a prospívají nám. Nabízím možnost najít cestu, jak žít smysluplněji, radostněji, vědoměji a hlouběji. Neslibuji, že to bude snadné a hned.

 

Při práci používám tyto nástroje a účtuji si tyto ceny:

konzultace -  800 Kč/hod první hodina, 600 Kč/hod každá další započatá v rámci sezení (účtuji po 30 min.) v případě zájmu o pravidelnější formát spolupráce je stanoven záměr, smysl a případně cíl společné cesty, součástí konzultace může být vhled pod povrch pomocí archetypálního symbolismu tarotových karet v jungovském hlubinně psychologickém kontextu, pokud je klient/ka této možnosti nakloněn/a

individuální holotropní dýchání - cena individuálního sezení 3 500,- Kč - zahrnuje úvodní pohovor, provázení vlastní zkušeností (vlastní proces 3 hodiny plus atreterapie a sdílení cca 2 hodiny) a podporu v integraci prožitku formou jedné hodinové konzultace do týdne po sessi (další případné konzultace jsou mimo cenu sezení), celkem celý proces zahrnuje  7 - 8 hodin individuální práce, popis metody zde 

analýza archetypů - rozbor osobnostního profilu z pohledu zastoupení  mužských a ženských archetypů - zdrojů psychických a životních sil, doporučení a případně provázení v práci na vyvážení energie jednotlivých archetypů. Zpracovává se na základě vyplnění testu, možno i jako párová analýza komplementarity a inspirace k řešení partnerských pnutí, cena:  2 500 Kč, partnerský rozbor 4 000 Kč, metoda přejata a adaptována z přístupů jungiánských psychoterapeutů Jenifer a Rogera Woolgerových a psychiatričky a jungiánské psychoterapeutky Jean Shinoda Bolen

regresní terapie - práce v relaxované hladině vědomí, která umožňuje nahlédnout za hladinu běžného vědomí  jemným, individuálním a provázeným sebezkušenostím způsobem, cena: 750 Kč/hod, doba trvání 2 - 3 hod dle náročnosti tématu. 

Úvodní konzultace k jakékoliv nabízené metodě (do 20 min.) zdarma.

Má práce není psychologickou službou ve smyslu živnostenského zákona a neslouží jako náhrada tradiční psychoterapie a psychologie hlavního proudu. Nabízím nadstavbu v oblastech, které tyto obory ne vždy plně reflektují, v případě závažných psychických problémů a onemocnění mohou mé služby být pouze doplňkem tradiční péče ve spolupráci s tradičně vzdělanou odbornicí/odborníkem.

Ekologie duše a světa

bottom of page