Nabídka možností pro individuální osobní rozvoj

Nabízím provázení při objevování, prožívání a integraci sebezkušenostních prožitků na cestě osobního rozvoje.Nabízím podporu v práci s lidskou duší. Pracuji v kontextu transpersonální a hlubinné psychologie, systemické terapie, psychosomaticky orientované práce s tělem, tantrického vnímání světa, šamanismu a práce s posvátným mužským a ženským principem.

Nabízím možnost netradičního vhledu těm, kdo si přejí hlouběji porozumět svému osudu, rozplétat uzly svých zapletení do vztahů, a pracovat s vlnami šepotů v duši. Nabízím cestu těm, kdo hledají, jak žít radostněji, plněji, vědoměji a hlouběji. Neslibuji, že to bude snadné a hned.

 

Při práci používám tyto nástroje a účtuji si tyto ceny:

konzultace -  600 Kč/hod první hodina, 500 Kč/hod každá další započatá v rámci sezení (účtuji po 30 min.) v případě zájmu o pravidelnější formát spolupráce je stanoven záměr, smysl a cíl společné cesty

cesta dechu a hudby - jemná šamanská cesta doprovázená hudbou, navozující lehce změněný stav vědomí, možná individuální i skupinová práce, cena individuálního sezení 3 000,- Kč - zahrnuje úvodní pohovor, provázení cestou (proces 2 - 3 hodiny) a podporu v integraci prožitku formou možnosti jedné konzultace do týdne po cestě

analýza archetypů - rozbor osobnostního profilu z pohledu zastoupení  mužských a ženských archetypů - zdrojů psychických a životních sil, doporučení a provázení v práci na vyvážení energie jednotlivých archetypů, zpracovává se na základě vyplnění testu, možno i jako párová analýza komplementarity a inspirace k vyvážení energií, cena:  1500 Kč, partnerský rozbor 2500 Kč

výklad tarotu - náhled do životní situace aneb co se skrývá pod hladinou dle symboliky tarotu, cena:  800 Kč (1 - 1,5 hod dle potřeby), v případě zájmu možno využít i jako součást konzultace

regresní terapie - práce v relaxované hladině vědomí, která umožňuje nahlédnout za hladinu běžného vědomí  jemným, individuálním provázeným způsobem sebezkušenosti  cena: 500 Kč/hod, doba trvání 2-3 hod dle náročnosti tématu. Vedle základní regresní terapie nabízím aktuálně v praktikantském módu spirituální regresi mezi životy podle školy Getting Better http://www.getting-better-cz.org/getting-better-school, praktikantskou regresi nabízím za 50% obvyklé ceny.

Přihlaste se pro zasílání novinek

RNDr. Jiřina Macháčková, Ph.D.

Tel: +420 774 580 484

jirina.machackova@seznam.cz

©2020 Ekologie duše a světa. Proudly created with Wix.com

  • Black Facebook Icon