Nabídka možností pro individuální osobní rozvoj

Nabízím provázení při objevování, zakoušení a integraci prožitků na cestě sebepoznání, osobního rozvoje a péče o duši. Má práce vychází z  kontextů a nástrojů transpersonální a hlubinné psychologie, systemické terapie, práce s psychotraumatem, tantrického vnímání světa, šamanismu a práce s posvátným mužským a ženským principem.

Nabízím možnost netradičního vhledu těm, kdo si přejí hlouběji porozumět svému osudu, rozplétat uzly svých zapletení do vztahů, a pracovat s vlnami šepotů v duši. Nabízím cestu těm, kdo hledají, jak žít radostněji, plněji, vědoměji a hlouběji. Neslibuji, že to bude snadné a hned.

 

Při práci používám tyto nástroje a účtuji si tyto ceny:

konzultace -  600 Kč/hod první hodina, 500 Kč/hod každá další započatá v rámci sezení (účtuji po 30 min.) v případě zájmu o pravidelnější formát spolupráce je stanoven záměr, smysl a případně cíl společné cesty

individuální holotropní dýchání - cena individuálního sezení 3 000,- Kč - zahrnuje úvodní pohovor, provázení cestou (proces 2 - 3 hodiny) a podporu v integraci prožitku formou jedné hodinové konzultace do týdne po cestě (další případné konzultace pochopitelně možné jsou, jen mimo cenu sezení), popis metody zde 

analýza archetypů - rozbor osobnostního profilu z pohledu zastoupení  mužských a ženských archetypů - zdrojů psychických a životních sil, doporučení a provázení v práci na vyvážení energie jednotlivých archetypů. Zpracovává se na základě vyplnění testu, možno i jako párová analýza komplementarity a inspirace k vyvážení energií, cena:  1500 Kč, partnerský rozbor 2500 Kč.

výklad tarotu - náhled do životní situace aneb co se skrývá pod hladinou dle symboliky tarotu, cena:  800 Kč (1 - 1,5 hod dle potřeby), v případě zájmu možno využít i jako součást konzultace

regresní terapie - práce v relaxované hladině vědomí, která umožňuje nahlédnout za hladinu běžného vědomí  jemným, individuálním provázeným způsobem sebezkušenosti  cena: 500 Kč/hod, doba trvání 2-3 hod dle náročnosti tématu. Vedle základní regresní terapie nabízím aktuálně v praktikantském módu spirituální regresi mezi životy podle školy Getting Better http://www.getting-better-cz.org/getting-better-school, praktikantskou regresi nabízím za 50% obvyklé ceny, nutná dvě sezení