top of page

so 15. 6.

|

Taneční studio Aisha

Jarní nádech

Jednodenní seminář holotropního dýchání

Jarní nádech
Jarní nádech

Čas a místo

15. 6. 2024 8:30 – 22:00

Taneční studio Aisha, V Úvoze 13, 460 01 Liberec, Česko

O události

Holotropní dýchání  je sebezkušenostní metoda osobního rozvoje. Vychází z šamanských tradic a moderní hlubinné a transpersonální psychologie. Metoda je založena na jednoduché dechové technice ​​v kombinaci s evokativní hudbou v bezpečném a podporujícím prostředí.

Toto uspořádání umožňuje prožít neobvyklé stavy vědomí, díky nimž můžeme hlouběji porozumět své psychice. Můžeme identifikovat a transformovat kořeny emocionálně náročných situací a psychosomatických problémů, kterým čelíme v každodenním životě . Vstupujeme do kontaktu s transpersonální úrovní naší psychiky a s vlastními schopnostmi vnitřního uzdravování.

Cena semináře:

lektorné - 2250 Kč prvodýchající, 1750 Kč ostatní,

studenti řádného denního studia, rodiče na rodičovské dovolené a nezaměstnaní 1250 Kč

ubytování a strava - vlastní, na semináři bude k dispozici káva, čaj a drobné občerstvení mezi procesy dýchání, po dýchání bude pauza na večeři.  V centru Liberce, kde se seminář koná, je řada restaurací ařada možností ubytování. 

Facilitují: 

Jiřina Macháčková

Mám přírodovědecké vzdělání  v oboru ochrana životního prostředí a absolvovanou řadu výcviků v oblasti osobního rozvoje, terapie a práce s traumatem. Výcviky zahrnovaly sebepoznávací, sebezkušenostní a terapeutickou práci s rozšířenými stavy vědomí. Jsem certifikovanou facilitátorkou holotropního dýchání, pracuji dále s hypnoterapií a v individuální konzultační praxi.  Těší mne zkoumat skutečnosti skryté za oponou běžného vědomí. Ráda zprostředkovávám svým klientkám a klientům příležitost hlouběji poznat sebe sama a nalézt či vytvořit v sobě nové kvality, lepší pochopení své životní cesty či dosáhnout uzdravení emočních zranění. Holotropní dýchání považuji za jednu z nejpropracovanějších nelátkových metod práce s rozšířenými stavy vědomí, umožňující lidem prožívat tyto stavy v bezpečném, podporujícím a svobodném prostředí. Této praxi se s klienty věnuji od roku 2016.

Svatava Bardynová 

Vystudovala jsem psychologii (Mgr.) a sociální práci (Bc.) na FSS MUNI v Brně. Mnoho let jsem pracovala v adiktologických službách s klienty se závislostí a s lidmi užívajícími drogy. Od roku 2017 se věnuji soukromé psychoterapeutické praxi (gestalt). Společně s kolegy pořádám semináře holotropního dýchání. Jsem absolventkou psychoterapeutického výcviku INSTEP (2013) a výcviku v technice holotropního dýchání Grof Transpersonal Training (2023). S technikou holotropního dýchání pracuji seberozvojově více než dvacet let. V roce 2017 jsem v ČR stála u zrodu služby Psycare - péče o lidi pod vlivem psychedelik v prostředí hudebních festivalů. Pod hlavičkou Beyond Psychedelics společně s kolegy facilituji skupiny psychedelické integrace v Brně. Lektoruji kurzy s psychedelickou tématikou s důrazem na Harm Reduction. Podílela jsem se na tvorbě metodiky pro Radu vlády na téma jak pracovat s uživateli psychedelik. Jsem členkou odborné rady Beyond Psychedelics.

Program semináře:

Pátek

20:00 Příprava pro prvodýchající s naším týmem (a všechny, kdo si chtějí osvěžit teorii) 

Sobota

8:30  Začátek

9:00   Holotropní dýchání I

14:00 Holotropní dýchání II

20:30  Večerní závěrečná struktura 

22:00 Předpokládaný konec

V sobotu proběhnou dva procesy dýchání – jedenkrát jako dýchající, jedenkrát jako tzv. sedící - sitter, v průběhu semináře bude prostor pro doprovodný program,  arteterapeutické vyjádření prožitku, sdílení a integraci zkušenosti.

Dech a hudba nás ponesou ke zkušenosti, která na nás za oponou našeho běžného vědomí čeká.

Pro závaznou  registraci na seminář prosím vyplňte vstupní dotazník (link je zaslán po přihlášení)  a zašlete zálohu - pokyny k platbě jsou v úvodním textu dotazníku. Dotazník po vyplnění obdržíte mailem - zkontrolujte proto i složky hromadná a spam ve vaší e-mailové schránce.

Sdílet událost

bottom of page