Tým průvodců holotropním dýcháním pro rok 2021

Jiřina Macháčková (RNDr., Ph.D.) má přírodovědecké vzdělání  v oboru ochrana životního prostředí a absolvovanou řadu výcviků v oblasti osobního rozvoje a práce s traumatem. Výcviky zahrnovaly sebepoznávací, sebezkušenostní a terapeutickou práci s rozšířenými stavy vědomí. Je certifikovanou lektorkou a facilitátorkou holotropního dýchání, absolvovala výcviky v systematické terapii a prochází výcvikem v regresní terapii. Třetí desítku let pracuje jako projektová manažerka v oblasti sanační geologie, vedla pracovní týmy a podílela se na vývoji a aplikaci biotechnologií pro odstraňování kontaminace horninového prostředí.

Součástí jejího vzdělání v oblasti ochrany životního prostředí bylo i studium přírodní filozofie a lidské spirituality, které přesáhlo v práci s rozšířenými stavy vědomí. Nejprve přišly zkušenosti v rámci osobní psychospirituální cesty a později absolvovala výcviky pro zprostředkování těchto zkušeností druhým. Těší ji zkoumat skutečnosti skryté, ať již pod povrchem zemským či za oponou běžného vědomí. Ráda umožňuje ostatním příležitost hlouběji poznat sebe sama a nalézt uvnitř sebe pochopení a uzdravení.

Holotropní dýchání považuje za jednu z nejpropracovanějších nelátkových metod práce s rozšířenými stavy vědomí, umožňující lidem prožívat tyto stavy v bezpečném, podporujícím a svobodném prostředí, nezatíženém žádnou náboženskou doktrínou.

 

K jejím dlouholetým koníčkům patří běžecké lyžování, cyklistika a orientální tanec. Vedle toho již řadu let dobrovolnicky působí jak vedoucí dívčího oddílu v Junáku. Podrobnější informace zde.

Vladislav Kubíček (Ing., Mgr., Ph.D., mistr v kung-fu ČR) má vzdělání technické (informační technologie) i humanitní (dějiny umění). Pracoval jako analytik, manager, konzultant a ředitel prodeje. Nyní se věnuje převážně organizování seminářů, zaměřeným na osobní rozvoj, holotropnímu dýchání, moderování, tvorbě webových a optimalizaci procesů.

Od svých studií se zabývá psychologií vnímání. Její poznatky uplatnil ve své práci při tvorbě metody vyhledávání v obrazových a zvukových datech, při vedení týmu lidí i při práci facilitátora. Zajímá se i další oblasti psychologie a terapeutické práce, především o práci s nevědomím.

Ve svých zaměstnáních se zaměřoval na zjišťování potřeb spolupracovníků a zákazníků. Radost mu dělá, přiblížení se osobnímu jazyku druhých lidí a jejich vnímání světa. I proto se začal věnovat technikám osobního rozvoje, jako jsou rodinné konstelace, šamanismus, zážitková pedagogika, holotropní dýchání.

Na holotropním dýchání si cení prostor, který tato technika dává každému účastníkovi. Může zde uplatnit své zkušenosti s tím, že každý člověk má své vidění světa a zkušenosti s fyziologií těla, které získal během svého tréninku kung-fu a chi-kung

Mezi jeho koníčky patří: focení, hudba, malování, cestování, lidi, sport. Svět vidí jako zajímavé místo, ve kterém můžeme poznávat sami sebe díky svým vztahům.

Lenka Ečerová je vzděláním knihovnice s dlouholetou praxí v Geofyzikálním ústavu a knihovně ČVUT. Vedle toho absolvovala rozsáhlý výcvik v biodynamické bodypsychoterapii, hypnoterapii a práci s reiki a absolvovala zásadní část výcviku ve facilitaci holotropního dýchání (8 výcvikových modulů a rozsáhlou praktikantskou praxi). 

Klientům nabízí individuální práci s využitím biodynamicky orientovaných technik - aktivní imaginaci, arteterapii, biodynamické masáže, práci se sny, focusing a práci s tělem. Holotropní dýchání považuje za ideální nástroj, jak témata z individuální práce nahlédnout z širší perspektivy, uvědomit a uvolnit strnulou psychofyzickou emoční energii abreakcí. 

Mezi její koníčky patří turistika, četba a cestování. Podrobnější informace zde.

Přihlaste se pro zasílání novinek

RNDr. Jiřina Macháčková, Ph.D.

Tel: +420 774 580 484

jirina.machackova@seznam.cz

©2020 Ekologie duše a světa. Proudly created with Wix.com

  • Black Facebook Icon