top of page

st 09. 10.

|

online workshop

Práce se Stínem - růst za rámec dechových metod

Odpolední online seminář pro lidi pracující s neobvyklými stavy vědomí navozenými pomocí dechových metod

Práce se Stínem - růst za rámec dechových metod
Práce se Stínem - růst za rámec dechových metod

Čas a místo

09. 10. 2024 19:00 – 12. 10. 2024 23:00

online workshop

O události

Profesní setkání lidí lektorsky i osobně pracujících s dechovými metodami navozujícími neobvyklé stavy vědomí jako jsou holotropní dýchání, transpersonální dýchání, maitri dýchání, neošamanské dýchání či metoda nově praktikovaného grofovského dýchání a další

Smyslem setkání je zkoumání potenciálu i rizik dechových metod používaných k navození stavů změněného vědomí, především práce s tzv. stínovými tématy, jako jsou rizika retratumatizace, riziko vzniku závislosti na intenzivních abreaktivních procesech, inflace ega, rozvoj transpersonálního narcismu a spirituálního vyhýbání se a tendence komunit ke guruismu a sektářskému chování. 

Kvalifikační kritéria

  • workshop je určen profesionálkám a profesionálům pracujícím s dechovými metodami navozujícími neobvyklé stavy vědomí a studentkám a studentům těchto metod se základy praxe 
  • dále je určen motivovaným praktikujícím v oblasti sebepoznání a osobního rozvoje, kteří nají zájem metody zkoumat hlouběji
  • pokud vás akce zajímá a váháte, jestli jste ten správný účastník, neváhejte nás kontaktovat 
  • v registračním formuláři prosím označte, zda potřebujete překlad akce do češtiny.

Záměry

  • identifikace potenciálu a stínů dechových metod
  • zkoumání modalit v terapii traumatu - práce Ursuly Wirtz, Bessela van der Kolka, Babette Rothschild, Gabora Maté a dalších;
  • osvětlení a posun stínů v systémech dechových praxí
  • rozvíjení a prohlubování facilitačních dovedností a kompetencí (prostřednictvím přístupu mastermind)
  • panelové diskuse,  kruhy sdílení            

Cena:  On line účast - dobrovolný příspěvek.  Organizátoři pracují na dobrovolnické bázi, náklady na akci budou shromážděny na transparentním účtu a případný zůstatek bude rozdělen vybraným organizacím na základě konsenzu účastníků setkání. 

Program

Středa 9/10 2024

17:00 Úvodní kruh

20:00 Úvodní přednáška

            James Frazier: Stín - zkoumání struktury a dynamiky Stínu od persony k archetypu u jednotlivců a organizací

Čtvrtek 10/10 2024

17:00 Zahájení práce se Stínem – Kruh Stříbrné lišky

20:00 přednáška – bude upřesněno, původně oslovené Joan Halifax pracovní rozvrh účast nakonec neumožní, nicméně doporučujeme zhlédnout alespoň její inspirativní TED talk Soucit a skutečný smysl empatie

Pátek 11/10 2024

17:00 Práce se Stínem – ponoření – Kruh Kojota

20:00 Práce se Stínem - Enantiodromie

Sobota 12/10 2024

17:00 Mastermind workshop k modalitám v terapii traumatu - Bessel van der Kolk, Babette Rothschild, Ursula Wirtz

20:00 Závěr práce se Stínem – syntéza k bytostnému Já

22:00 Závěrečný kruh

Doporučená četba/studijní materiály před workshopem:

Práce se Stínem:

Články Haralda Walacha o transpersonálním narcismu (pouze anglicky); 

Sylvia Brinton Perera: Komplex obětního beránka

Elaine Pagels: The Gnostic Evangelia; Elaine Pagels: The Origin of Satan: How Christians Demonized Jews, Pagans, and Heretics, pouze anglicky

bude rozšířeno o vhodnou literaturu a materiály dostupnou v češtině

Modality v terapii traumatu:

Bessel van der Kolk: Tělo sčítá rány

Babette Rothschild: Tělo nezapomíná

Ursula Wirtz: Zemři a vstaň!

Ursula Wirtz: Vražda duše

Videa a podcasty výše zmíněných autorů - odkazy budou doplněny

Sdílet událost

bottom of page